Formuła współpracy

Projekt BAKCYL, prowadzony przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany od 2013 roku. Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

Cele projektu BAKCYL:

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

• Wzbogacenie programu nauczania o ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

• Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.

• Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów tak, aby potrafili wybrać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

• Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Zgłoszenie szkoły

 • Pierwszym krokiem jest rejestracja szkoły poprzez formularz 
 • Drugim krokiem jest:
  • umawianie lekcji BAKCYLA poprzez formularz terminów
  • zgłaszanie udziału w wybranym konkursie zgodnie z harmonogramem i regulaminem konkursu.

Zakres zaangażowania współpracującej szkoły

 • Udział szkoły w programie BAKCYL jest bezpłatny.
 • Warszawski Instytutu Bankowości zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, w tym umówieniem, przygotowaniem i realizacją lekcji BAKCYLA w szkołach.
 • Nauczyciel – Koordynator projektu zajmuje się organizacją projektu w szkole np. wskazaniem terminu lekcji BAKCYLA (szczegóły przy opisach projektów). 
 • Uczniowie i nauczyciel obecni na lekcjach proszeni są o wypełnienie ankiety oceniającej cykl lekcji.

Kontakt

KONKURSY

ORGANIZACJA LEKCJI I SPOTKAŃ W SZKOŁACH

 • woj. pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie
  Magdalena Skwarska, e-mail: mskwarska@wib.org.pl, tel. 723 723 750
 • woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie
  Monika Jaworska e-mail: mjaworska@wib.org.pl, tel. 506 760 814
 • woj. mazowieckie, łódzkie, śląskie
  Magdalena Więcek, e-mail: mwiecek@wib.org.pl, tel. 694 489 915