edycja 2021/2022 (EQF)

Informacje na temat V edycji Konkursu Europejski Quiz Finansowy znajdują się na stronie konkursowej:  eqf.wib.org.pl