Cele programu

 BAKCYL dla szkół:

 • Pomaga w poszerzaniu wiedzy finansowej uczniów, jako niezbędny element funkcjonowania młodych w nowoczesnym społeczeństwie opartym na wiedzy

BAKCYL dla nauczycieli:

 • Wspiera w przekazywaniu wiedzy finansowej poprzez organizację lekcji, konkursów oraz spotkań z ekspertami
 • Oferuje udział w dedykowanych Projektach

BAKCYL dla uczniów:

 • Wprowadza w świat codziennych finansów, aby na starcie w dorosłość potrafili wykorzystać odpowiednie dla siebie usługi finansowe i zabezpieczyć własne potrzeby na przyszłość.

BAKCYL dla pracowników banków:

 • Przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach
 • Pełne scenariusze lekcji oraz materiały szkoleniowe i pomoce uatrakcyjniające lekcje
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji
 • Możliwość rozwoju osobistego w nowej roli, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.
 • Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA

BAKCYL dla banków:

 • Efektywne przygotowanie  swoich przyszłych klientów do korzystania z usług finansowych w sposób świadomy i bezpieczny
 • Zachęcenie młodych ludzi do rozważenia przyszłej kariery zawodowej w bankowości
 • Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki

BAKCYL dla firm i instytucji w roli Mecenasa Edukacji Finansowej BAKCYL:

 • Wsparcie edukacji finansowej młodzieży
 • Bycie ważnym elementem sektorowego projektu edukacyjnego
 • Umocnienie wizerunku sektora finansowego jako godnego zaufania publicznego

Osoby fizyczne i prawne zachęcamy do wsparcia finansowego projektu poprzez wykup Cegiełek BAKCYLA. Wykup każdej cegiełki oznacza zrealizowanie kolejnych, nowych 10 lekcji BAKCYLA w szkołach włączonych przez organizatora do projektu. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu e-mail: bakcyl@wib.org.pl