ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SCORE HUNTER JUNIOR dla ZHP

SCORE HUNTER JUNIOR dla ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego / SCOUTS Creating a Better World / World Association of Girl Guides and Girl Scouts - Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (organizator konkursu dla ZHP) wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego zaprasza harcerzy do udziału w specjalnej edycji konkursu.

Score Hunter Junior - BIK - ZHP

Konkurs Score Hunter Junior dla ZHP, edycja 2022/2023 – ROZSTRZYGNIĘTY!


Poniżej zestawienie 10 najlepszych graczy tej edycji.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Cel

Konkurs realizowany na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie misji i wyzwań na platformie.

Dodatkowe informacje

Platforma zawiera materiały video umożliwiające uczestnikom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób oraz materiały dla nauczycieli, tj. przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.

Uczestnicy

 • harcerze ZHP w wieku od 16 do 18 roku życia – za zgodą przedstawiciela ustawowego
 • harcerze, którzy ukończyli 18 rok życia

UWAGA: Uczestnicy Konkursu w wieku od 16. do 18. roku życia, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będący uczniami szkoły ponadpodstawowej publicznej bądź niepublicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm), będą równocześnie uczestnikami III edycji ogólnopolskiego Konkursu Score Hunter Junior dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Szczegóły na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior/

Termin realizacji konkursu

Od 10 października 2022 r. do 5 maja 2023 r. (do godz.12.00)

Nagrody

Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe dla 10 Uczestników Konkursu, którzy na dzień jego zakończenia zdobędą największą liczbę Punktów Doświadczenia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się do 1 z 17 grup (Chorągwi ZHP – lista poniżej).

Pula nagród wynosi 1 800 zł brutto.

Wysokość poszczególnych nagród:

 • za zajęcie I miejsca: 500 zł brutto
 • za zajęcie II miejsca: 350 zł brutto
 • za zajęcie III miejsca: 250 zł brutto
 • za zajęcie od IV do X miejsca: 100 zł brutto/os

Zgłoszenia

By przystąpić do Konkursu:

 1. Wejdź na stronę www.junior.scorehunter.edu.pl i za pomocą swojego adresu e-mail zarejestruj się na platformie. Na wskazany adres e-mail otrzymasz link do aktywacji Twojego konta.
 2. Po zalogowaniu się do konta:
  • Uzupełnij swój profil – wpisz imię i nazwisko i napisz coś kreatywnego na swój temat, dodaj swoje zdjęcie bądź inne, które będzie twoim avatarem.
  • Wykonaj misję startową, dzięki której zapoznasz się ze wszystkimi elementami platformy;
  • Obejrzyj materiały video – wyposażą Cię w niezbędną wiedzę, dzięki której zaczniesz zdobywać punkty.
 3. Po wejściu w misję:
  1. wybierz województwo, w którym znajduje się jednostka ZHP,
  2. wybierz terenową jednostkę organizacyjną ZHP posiadającą osobowość prawną (Chorągiew ZHP), w ramach której działa jednostka, do której masz przydział służbowy (lista poniżej),
  3. nazwy terenowych jednostek organizacyjnych ZHP posiadających osobowość prawną – Chorągwi ZHP:
   • Chorągiew Białostocka ZHP
   • Choragiew Kujawsko-Pomorska ZHP
   • Chorągiew Gdańska ZHP
   • Chorągiew Śląska ZHP
   • Chorągiew Kielecka ZHP
   • Chorągiew Krakowska ZHP
   • Chorągiew Lubelska ZHP
   • Chorągiew Łódzka ZHP
   • Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
   • Chorągiew Podkarpacka ZHP
   • Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
   • Chorągiew Mazowiecka ZHP
   • Chorągiew Wielkopolska ZHP
   • Chorągiew Stołeczna ZHP
   • Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
   • Chorągiew Dolnośląska ZHP
   • Chorągiew Opolska ZHP

Graj i  zdobywaj punkty!

Organizator

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Partner

Związek Harcerstwa Polskiego

www.zhp.pl

Konkurs jest realizowany z wykorzystaniem platformy edukacyjnej SCORE HUNTER JUNIOR, w porozumieniu z Biurem Informacji Kredytowej S.A.

Regulamin

Nie jesteś harcerzem?

Sprawdź informacje na temat standardowej edycji Score Hunter Junior.