ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

SCORE HUNTER JUNIOR dla ZHP

SCORE HUNTER JUNIOR dla ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego / SCOUTS Creating a Better World / World Association of Girl Guides and Girl Scouts - Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości (organizator konkursu dla ZHP) wspólnie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego zaprasza harcerzy do udziału w specjalnej edycji konkursu.

Score Hunter Junior - BIK - ZHP

Cel

Konkurs realizowany na platformie edukacyjnej Biura Informacji Kredytowej wykorzystującej elementy grywalizacji. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat budowania wiarygodności finansowej, bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z produktów kredytowych oraz ochrony własnej tożsamości. Zadaniem uczestnika jest zdobycie jak największej liczby punktów w grze, poprzez wykonywanie misji i wyzwań na platformie.

Dodatkowe informacje

Platforma zawiera materiały video umożliwiające uczestnikom pozyskiwanie wiedzy w łatwy i przyjemny sposób oraz materiały dla nauczycieli, tj. przykładowy scenariusz zajęć i podzielone tematycznie prezentacje.

Uczestnicy

 • harcerze ZHP w wieku od 16 do 18 roku życia – za zgodą przedstawiciela ustawowego
 • harcerze, którzy ukończyli 18 rok życia

UWAGA: Uczestnicy Konkursu w wieku od 16. do 18. roku życia, posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i będący uczniami szkoły ponadpodstawowej publicznej bądź niepublicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm), będą równocześnie uczestnikami III edycji ogólnopolskiego Konkursu Score Hunter Junior dla uczniów szkół ponadpodstawowych, którego organizatorem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Szczegóły na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/bakcyl/konkursy/score-hunter-junior/

Termin realizacji konkursu

Od 10 października 2022 r. do 5 maja 2023 r. (do godz.12.00)

Nagrody

Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe dla 10 Uczestników Konkursu, którzy na dzień jego zakończenia zdobędą największą liczbę Punktów Doświadczenia. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się do 1 z 17 grup (Chorągwi ZHP – lista poniżej).

Pula nagród wynosi 1 800 zł brutto.

Wysokość poszczególnych nagród:

 • za zajęcie I miejsca: 500 zł brutto
 • za zajęcie II miejsca: 350 zł brutto
 • za zajęcie III miejsca: 250 zł brutto
 • za zajęcie od IV do X miejsca: 100 zł brutto/os

Zgłoszenia

By przystąpić do Konkursu:

 1. Wejdź na stronę www.junior.scorehunter.edu.pl i za pomocą swojego adresu e-mail zarejestruj się na platformie. Na wskazany adres e-mail otrzymasz link do aktywacji Twojego konta.
 2. Po zalogowaniu się do konta:
  • Uzupełnij swój profil – wpisz imię i nazwisko i napisz coś kreatywnego na swój temat, dodaj swoje zdjęcie bądź inne, które będzie twoim avatarem.
  • Wykonaj misję startową, dzięki której zapoznasz się ze wszystkimi elementami platformy;
  • Obejrzyj materiały video – wyposażą Cię w niezbędną wiedzę, dzięki której zaczniesz zdobywać punkty.
 3. Po wejściu w misję:
  1. wybierz województwo, w którym znajduje się jednostka ZHP,
  2. wybierz terenową jednostkę organizacyjną ZHP posiadającą osobowość prawną (Chorągiew ZHP), w ramach której działa jednostka, do której masz przydział służbowy (lista poniżej),
  3. nazwy terenowych jednostek organizacyjnych ZHP posiadających osobowość prawną – Chorągwi ZHP:
   • Chorągiew Białostocka ZHP
   • Choragiew Kujawsko-Pomorska ZHP
   • Chorągiew Gdańska ZHP
   • Chorągiew Śląska ZHP
   • Chorągiew Kielecka ZHP
   • Chorągiew Krakowska ZHP
   • Chorągiew Lubelska ZHP
   • Chorągiew Łódzka ZHP
   • Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP
   • Chorągiew Podkarpacka ZHP
   • Chorągiew Zachodniopomorska ZHP
   • Chorągiew Mazowiecka ZHP
   • Chorągiew Wielkopolska ZHP
   • Chorągiew Stołeczna ZHP
   • Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP
   • Chorągiew Dolnośląska ZHP
   • Chorągiew Opolska ZHP

Graj i  zdobywaj punkty!

Organizator

Fundacja Warszawski Instytut Bankowości

www.wib.org.pl

Partner

Związek Harcerstwa Polskiego

www.zhp.pl

Konkurs jest realizowany z wykorzystaniem platformy edukacyjnej SCORE HUNTER JUNIOR, w porozumieniu z Biurem Informacji Kredytowej S.A.

Regulamin

Nie jesteś harcerzem?

Sprawdź informacje na temat standardowej edycji Score Hunter Junior.