ORGANIZATOR:

Warszawski Instytut Bankowości logo

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL laureatem Wyróżnienia Rady Edukacji Finansowej za 2021 rok!

Warszawski Instytut Bankowości został nagrodzony za projekt realizowany od 2013 r.. Jego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Jest to przykład sektorowego projektu, w którym bierze udział 120 polskich banków – państwowych i prywatnych, komercyjnych i spółdzielczych. Od początku realizacji projektu przeszkolono ponad 1000 wolontariuszy i dotarto z przekazem edukacyjnym do 900 tys. uczniów i 17,5 tys. nauczycieli. 

 1. Lekcje:
  • w formule on-line i stacjonarnej
  • prowadzone przez wolontariuszy – ekspertów z sektora bankowego
  • na bieżąco aktualizowane i dostosowane do podstawy programowej w szkołach
  • prezentacje uzupełnione o filmy, quizy i ćwiczenia
 2. Konkursy:
  • stałe i okolicznościowe (np. wakacyjne, z okazji Dnia Dziecka)
  • szeroki zakres tematyczny: edukacja ekonomiczna z elementami cyberbezpieczeństwa, zarządzanie finansami osobistymi, wiarygodność finansowa, przedsiębiorczość, inwestowanie
  • różnorodna forma: gry, symulacje, quizy, projekty, krzyżówki
 3. Spotkania z praktykami.
 4. Profesjonalne materiały edukacyjne, w tym filmy.
 5. Współpraca z wydawnictwami młodzieżowymi docierającymi do uczniów w całej Polsce.

Bardzo dziękujemy za wyróżnienie i zapraszamy do współpracy.

Więcej o Wyróżnieniu na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/wyroznienia-rady-edukacji-finansowej-za-2021-rok

Więcej o BAKCYLU: www.bakcyl.wib.org.pl