Szkoły podstawowe

Programy lekcji BAKCYLA

temat: Twoje pieniądze

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • docenia znaczenie systematycznego oszczędzania
 • zdaje sobie sprawę z celowości budowania „funduszu bezpieczeństwa”
 • rozróżnia dochody i wydatki w życiu codziennym
 • sporządza prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować
 • określa funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
 • wyjaśnia rolę zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenie oszczędzania

Główne zagadnienia :

1. Co to jest pieniądz?

    a. Zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego.

    b. Obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

   a. dochody, czyli skąd mamy pieniądze,

   b. wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków:

    a. budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” – fundusz bezpieczeństwa.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna

temat: Od oszczędzania do inwestowania

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

Cele edukacyjne lekcji

– po przebytej lekcji uczeń będzie :

 • wiedział czym różni się oszczędzanie od inwestowania,
 • znał zasady bezpiecznych płatności w internecie i płatności mobilnych,
 • potrafił bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej,
 • rozumiał jak działa lokata i kapitalizacja odsetek,
 • znał rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • potrafił określić zależność wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji,
 • stosował dywersyfikację jako podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania,
 • potrafił rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych.

Główne zagadnienia :

1. Oszczędzanie:

    a. bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja,

    b. osobiste konto bankowe,

    c. bezpieczeństwo płatności w internecie i płatności mobilnych,

    d. bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi,

    e. lokaty i kapitalizacja odsetek.

2. Inwestowanie:

    a. zysk i ryzyko,

    b. akcje na giełdzie,

    c. dywersyfikacja – podstawowa zasada inwestowania.

3. Oszuści i piramidy finansowe.

Czas trwania lekcji: 45 minut – 1 godzina lekcyjna.

Opisy lekcji