Szkolenie 2019/2020

Harmonogram szkoleń wolontariuszy BAKCYLA2019-2020

Terminy webinariów

1,5 godzinne szkolenie on-line. W trakcie, uczestnicy otrzymają informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza i WIB. Webinaria odbędą się na platformie ClickMeeting.

 

15.10.2019 r. (wtorek), godz. 9.15 ZREALIZOWANE

21.10.2019 r. (poniedziałek), godz. 15.30 ZREALIZOWANE

6.11.2019 r. (środa), godz. 9.15 ZREALIZOWANE

22.11.2019 r. (piątek), godz. 9.15

Wybór terminu należy zgłaszać mailowo na adres: mwatrakiewicz@wib.org.pl

Ewentualne dalsze terminy zostaną ustalone w zależności od zgłoszonego zapotrzebowania.

Terminy warsztatów

Całodniowe szkolenie o charakterze warsztatowym z udziałem trenera – doświadczonego wolontariusza w projekcie BAKCYL. W trakcie, uczestnicy przećwiczą scenariusze wszystkich lekcji BAKCYLA zarówno od strony treści merytorycznych, jak i stosowanych metod nauczania (ćwiczenia, quizy), poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji.  

Udział w warsztacie powinien być poprzedzony uczestnictwem w webinarium!

Terminy 2019 r.

miejsce

Terminy 2020 r.

miejsce

23.10.2019 r.

Katowice ZREALIZOWANE

14.01.2020 r.

Warszawa

24.10.2019 r.

Wrocław ZREALIZOWANE

Styczeń/luty 2020 r.

Bydgoszcz

4.11.2019 r.

Warszawa ZREALIZOWANE

Styczeń/luty 2020 r.

Kraków  

8.11.2019 r.

Gdańsk

  

14.11.2019 r.

Lututów

 

 

15.11.2019 r.

Poznań

 

 

27.11.2019 r.

Warszawa

 

 

03.12.2019 r.

Rzeszów

 

 

06.12.2019 r.

Warszawa

 

 

Wybór terminu należy zgłaszać mailowo na adres: mwatrakiewicz@wib.org.pl

Zastrzegamy możliwość zmiany terminów szkoleń.

W roku szkolnym 2018/2019 odbyło się 20 szkoleń w 13 miastach Polski. Przeszkolono 340 wolontariuszy.