Formularz zgłoszeniowy EQF


Zgłoszenie uczestnictwa szkoły w Europejskim Quizie Finansowym, edycja 2018/2019.


DANE SZKOŁY


pełna nazwa szkoły

adres szkoły

województwo

gmina

DANE KOORDYNATORA:


imię i nazwisko (nauczyciel odpowiedzialny za przebieg Konkursu w szkole)
adres mailowy (służący do wymiany korespondencji)
kontakt telefoniczny

ETAP SZKOLNY:deklarowany sposób wyłonienia zespołów
forma przeprowadzenia
przybliżony termin przeprowadzenia etapu szkolnego
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem: eqf@wib.org.pl www.bakcyl.wib.org.pl/eqf
Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) RODO jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.