LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> O BAKCYLU >> Oferta Projektu BAKCYL
Oferta Projektu BAKCYL

Projekt BAKCYL to stały proces przekazywania młodzieży, przez pracowników bankowych, praktycznej wiedzy finansowej i umiejętności wykorzystywania usług finansowych, tak aby ułatwić im świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.

W ujęciu długofalowym, projekt BAKCYL:

 • Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
 • Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Będzie kształtować postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
 • Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
 • Wykorzysta doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego


BAKCYL dla uczniów, nauczycieli i szkół:

 • Zestaw interaktywnych lekcji z zakresu edukacji finansowej, wraz z pakietem materiałów szkoleniowych, dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczniów gimnazjów, realizowanych przez przygotowanych dydaktycznie pracowników banków – wolontariuszy

BAKCYL dla wolontariuszy:

 • Przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach
 • Pełne scenariusze lekcji oraz materiały szkoleniowe i pomoce uatrakcyjniające lekcje
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji
 • Możliwość rozwoju osobistego w nowej roli, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.
 • Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA

BAKCYL dla banków:

 • Efektywne przygotowanie  swoich przyszłych klientów do korzystania z usług finansowych w sposób świadomy i bezpieczny
 • Zachęcenie młodych ludzi do rozważenia przyszłej kariery zawodowej w bankowości
 • Wzmocnienie wizerunku banków jako instytucji zaufania publicznego, które mają swój wkład w podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia, co służy stabilności sektora i gospodarki

BAKCYL dla firm i instytucji w roli Mecenasa Edukacji Finansowej BAKCYL:

 • Wsparcie edukacji finansowej młodzieży
 • Bycie ważnym elementem sektorowego projektu edukacyjnego, opartego na wolonatracie kompetencyjnym pracownikó banków
 • Umocnienie wizerunku sektora finansowego jako godnego zaufania publicznego

 

Osoby fizyczne i prawne zachęcamy do wsparcia finansowego projektu poprzez wykup Cegiełek BAKCYLA. Wykup każdej cegiełki oznacza zrealizowanie kolejnych, nowych 10 lekcji BAKCYLA w gimnazjach włączonych przez organizatora do projektu.


Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na