O BAKCYLU LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> KONKURSY WIEDZY >> Konkurs Milion na Bank
Konkurs Milion na Bank

Konkurs "Milion na Bank" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych   

 

Konkurs, który pozwoli Ci zdobyć PIERWSZY MILION!

Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą brać uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych w wieku 15-20 lat.

Każdy uczestnik samodzielnie zgłasza swój udział w Konkursie poprzez założenie konta na stronie: https://uczniowie2017.gra.1milion.edu.pl - każdy uczestnik może założyć tylko jedno konto.

 

Zakres tematyczny Konkursu

1.      Zakres tematyczny Konkursu odpowiada podstawie programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości“

2.      Materiałem uzupełniającym do Konkursu są filmy edukacyjne zamieszczane na stronie www.bakcyl.wib.org.pl/materialyedukacyjne  oraz materiały opublikowane na stronie gry symulacyjnej „Pierwszy Milion“ wykorzystywanej w Konkursie – w zakładce „Baza wiedzy“ oraz „O grze“

 

Zasady organizacji Konkursu

 1. Uczestnik Konkursu „Milion na Bank“ bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
 3. Po każdej turze uczestnik Konkursu może zapisać Grę i powrócić do niej w innym terminie.
 4. Celem Gry jest zgromadzenie wirtualnego kapitału w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł w jak najmniejszej liczbie tur:
 5. Uczestnik Konkursu otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 6. Do decyzji uczestnika Konkursu pozostaje wybór produktów finansowych.
 7. Wartość zgromadzonego kapitału określana jest po zakończeniu każdej tury.

 

 Nagrody

Zwycięzcami są osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w kwalifikacji generalnej oraz najlepsze wyniki w danym województwie.

Dla uczestników, którzy osiągną w Konkursie trzy najlepsze wyniki są przewidziane nagrody finansowe. Fundatorem nagród finansowych jest Fundacja Think!, a są one następujące:

 • 1. miejsce – 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
 • 2. miejsce – 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
 • 3. miejsce – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Dla uczestników, którzy w swoim województwie osiągnęli najlepszy wynik Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe. Sposób odbioru nagród zostanie ustalony w terminie do 2 tygodni po zakończeniu Konkursu.

Zwycięzcy w kwalifikacji generalnej oraz w poszczególnych województwach są zobowiązani do przygotowania i przesłania krótkiej prezentacji/filmu o sobie i swojej szkole. Film powinien trwać około 1-2 minuty i być zapisany w jednym z trzech formatów: MP4, WMV lub MOV. Prezentacja powinna zawierać więcej niż 4 slajdy. Film lub prezentację należy przesłać na adres  milionnabank-uczen@wib.org.pl.

Harmonogram konkursu

 • Od 18.12.2017, godz. 00.00 do 15.02.2018 - Zgłoszenie do udziału w Konkursie poprzez założenie konta w Grze, na stronie https://uczniowie2017.gra.1milion.edu.pl i rozpoczęcie Gry.
 • Do 15.02.2018 r., godz. 23:59 - Zamknięcie Gry, od tego momentu uczestnik nie ma dostępu do swojego konta w Grze.

 • Do 20.02.2018 - Ogłoszenie wyników na stronie http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank

 • Do 10.03.2018 - Przesłanie przez zwycięzców filmów/prezentacji oraz danych niezbędnych do otrzymania nagród finansowych na adres milionnabank-uczen@wib.org.pl.  

 • Do 30.03 - Przesłanie nagród finansowych oraz ustalenia dotyczące otrzymania nagród rzeczowych

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany ww. terminów o okres nieprzekraczający 30 dni.

 

Więcej informacji o zasadach przeprowadzeniu Konkursu "Milion na Bank" dla uczniów w REGULAMINIE KONKURSU 

 

 

Zwycięzcy w klasyfikacji generalnej:

 

    ● I miejsce – 3000,00 zł – Magdalena Gorczyca, ZSO nr 5 we Wrocławiu

    (majątek: 1 022 763,00 zł, liczba tur: 39)

 

    ●  II miejsce – 2000,00 zł – Patryk Winczo, ZS Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu

    (majątek: 1 022 209,00 zł, liczba tur: 41)

 

    ● III miejsce – 1000,00 zł – Jakub Dubiński, ZSE-H im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu

    (majątek: 1 044 033,00 zł, liczba tur: 42)

 

Nagroda dodatkowa:

    ●  2000,00 zł – Małgorzata Perucka, LO nr 7 we Wrocławiu

    (majątek: 1 004 253,29 zł, liczba tur: 40)

 

Ranking uczniów, którzy osiągnęli najlepszy wynik w swoim województwie opublikujemy w terminie późniejszym.

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na