O BAKCYLU LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> LEKCJE >> Programy lekcji BAKCYLA - gimnazjum
Programy lekcji BAKCYLA - gimnazjum

klasy: 1-3 gimnazjalne

temat: Twoje pieniądze 

 Dlaczego ta lekcja?

Zarządzanie pieniędzmi dotyczy każdego z nas. Umiejętność odpowiedzialnego zarządzania pieniędzmi nabiera znaczenia już w wieku dorastania, a staje się  bardzo ważna w momencie opuszczania szkoły. Warto wiedzieć, skąd biorą się nasze pieniądze (dochód) i na co je wydajemy (wydatki). Ta lekcja uczy podstawowych zasad  prawidłowego budżetowania, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych. Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów osobistych.

Cele edukacyjne:

Po przebytej lekcji uczeń będzie potrafił:
•    Rozpoznać, jak duży wpływ na finanse osobiste mają codzienne decyzje.
•    Rozróżniać przychody i wydatki w codziennym życiu.
•    Sporządzić prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których możemy zrezygnować.
•    Rozumieć pojęcie kosztu alternatywnego.
•    Zrozumieć znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania.
•    Zrozumieć potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę.
•    Świadomy ryzyka związanego z inwestycjami oraz koniecznych środków ostrożności w stosunku do ofert podejrzanych.

Główne zagadnienia:

•    Krótkie wyjaśnienie, na przykładach, znaczenia dobrego zarządzania finansami osobistymi.
•    Opis, czym są dochody/wpływy.
•    Opis, czym są wydatki/koszty i ich podział na stałe opłaty stałe, zmienne oraz opcjonalne.
•    Ćwiczenie: sporządzenie prostego budżetu, opartego na konkretnej sytuacji opisanej w zadaniu.
•    Wyjaśnienie pojęć nadwyżki i deficytu w budżecie, z pokazaniem ich zalet i zagrożeń.
•    Fundusz bezpieczeństwa: definicja, zastosowanie i rekomendacje.
•    Naciągacze i piramidy finansowe.
•    Źródła informacji dla bezpieczeństwa korzystania z produktów finansowych.

Głównym elementem tej lekcji jest przeprowadzenie z uczniami ćwiczenia polegającego na sporządzeniu budżetu, odnoszącego się do sytuacji życiowej, z którą jak najbardziej mogą identyfikować się uczniowie. 

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

  

klasy: 1-3 gimnazjalne

temat: Pożyczaj z głową

 Dlaczego ta lekcja?

W swoim życiu człowiek decyduje się na określone inwestycje (zakup mieszkania, domu, etc.) i ponosi różnorakie wydatki (kupno samochodu, podróże, sprzęty domowe, ubranie, etc.), które często wiążą się z zadłużeniem. Produkty kredytowe są efektywnym narzędziem realizacji naszych celów, jeśli są użyte prawidłowo. Mogą też spowodować olbrzymie szkody w finansach osobistych, jeśli są wykorzystane nieprawidłowo lub nadużywane. Lekcja „Pożyczaj z głową” ma na celu pokazanie uczniom, jak we właściwy sposób korzystać z kredytów.

Cele edukacyjne:

Po przebytej lekcji uczeń będzie:
•    Świadomym potrzeby zadania sobie następujących pytań, zanim się zadłuży: 

  1. Czy to jest faktycznie potrzebne?
  2. Jaki rodzaj kredytu jest najlepszy?
  3. Ile to kosztuje?
  4. Czy będę w stanie spłacić zadłużenie?

•    Potrafił odróżnić „dobre” i „złe” kredyty.
•    Rozumiał znaczenie rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, RRSO.
•    Wiedział, kiedy wykorzystać różne produkty kredytowe.
•    Wiedział, jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych.

Główne zagadnienia:

•    Mój pierwszy kredyt.
•    Dobry i zły kredyt.
•    Czym jest efektywna stopa oprocentowania?
•    Jak wybrać najlepszą ofertę kredytową?
•    Czym jest debet i jak go unikać?
•    Podstawowe rodzaje produktów kredytowych: rekomendacje i przestrogi.
•    Na jaką pożyczkę/kredyt mnie stać: wskaźnik zadłużenia.
•    Jak bezpiecznie korzystać z produktów kredytowych i skutecznie współpracować z bankami?


W lekcji „Pożyczaj z głową” wykorzystywane są przykłady liczbowe i proste ćwiczenia, służące lepszemu zrozumieniu i rozróżnianiu produktów kredytowych.

Czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

  

klasy: 1-3 gimnazjalne

temat: Mądre inwestowanie

  Dlaczego ta lekcja?

Wielu nastolatków potrafi oszczędzać zanim rozpoczną życie zawodowe. Podejmują się prac dorywczych, dostają kieszonkowe i prezenty w formie pieniędzy. Możliwości powiększają się, kiedy zaczynają pracować, szczególnie jeśli wciąż mieszkają z rodzicami. Jest ważne, aby młode osoby rozumiały różnicę pomiędzy oszczędzaniem i inwestowaniem i znały możliwości dostępne w tym zakresie na rynku. Lekcja „Mądre inwestowanie” to pierwszy krok w stronę świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych.

Cele edukacyjne:

Po przebytej lekcji uczeń będzie:
•    Rozumiał różnicę pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami.
•    Rozumiał różnorodność celów życiowych i finansowych ludzi.
•    Rozumiał zróżnicowanie profili ryzyka i ich znaczenie w odpowiednim wyborze produktu finansowego.
•    Rozumiał relacje pomiędzy ryzykiem produktu i zwrotem z inwestycji dla podstawowych produktów finansowych: lokaty, obligacje, akcje, fundusze inwestycyjne.
•    Rozumiał pojęcie i zastosowanie procentu składanego oraz reinwestycji zysków.
•    Rozumiał zasadę i zalety dywersyfikacji.

Główne zagadnienia:

•    Rozróżnienie pomiędzy oszczędnościami a inwestycjami.
•    Różne cele życiowe i finansowe ludzi.
•    Różne profile ryzyka i odpowiadające im produkty finansowe.
•    Relacja ryzyko i zwrot z inwestycji: krótki opis produktów.
•    Potęga procentu składanego i reinwestycji.
•    Koncepcja dywersyfikacji ryzyka.

Czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

 Lekcja "Mądre Inwestowanie" w Gimnazjum nr 72 im. Dobrowolskiego w Warszawie:

 

klasy: 1-3 gimnazjalne

temat: Finanse na całe życie

 Dlaczego ta lekcja?

Można powiedzieć, że każdy z nas jest inny. Mamy inne o przekonania, styl życia, sposób ubierania się, cele, itp. Jednak każdy z nas w trakcie życia spotyka się z podobnymi sytuacjami wymagającymi decyzji, które bardzo wpływają na nasze osobiste finanse. Zdobywamy wykształcenie, jeździmy na wakacje, kupujemy samochód, mamy dzieci, kupujemy dom, rozkręcamy własny biznes, przechodzimy na emeryturę, itd. Ta lekcja wprowadza uczniów do tematyki planowania finansów „od kołyski aż po grób” i przedstawia możliwości wykorzystania różnych produktów finansowych, tak aby zrealizować swoje cele życiowe i marzenia. Lekcja pokazuje potęgę procentu składanego.

Cele edukacyjne:

Po przebytej lekcji uczeń będzie:
•    Rozumiał, dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie.
•    Umiał zidentyfikować najczęstsze potrzeby i wydatki w różnych okresach życia i korzyści z planowania.
•    Rozumiał, jak działa procent składany i jak można go wykorzystać do realizacji swoich celów.


Główne zagadnienia:

•    Różnica pomiędzy pieniądzem i finansami.
•    Potrzeby i cele życiowe na różnych etapach życia, ich przełożenie na finanse.
•    Zastosowanie podstawowych produktów oszczędnościowych i kredytowych do realizacji celów.
•    Znaczenie planowania finansów i korzyści z tego płynących.
•    Jak działa procent składany?

Motywem przewodnim lekcji jest finansowanie potrzeb życiowych „od kołyski aż po grób”. Wolontariusz razem z uczniami przechodzi przez cykl życia przykładowej osoby, identyfikując dochody i wydatki oraz dopasowując odpowiednie, podstawowe produkty oszczędnościowe i kredytowe. Na przykładach przedstawia zasadę procenta składanego i pokazuje, jak ułatwia ona oszczędzanie i realizację naszych celów życiowych.

Czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na