LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> LEKCJE >> Programy lekcji BAKCYLA- SP
Programy lekcji BAKCYLA- SP

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

temat: Twoje pieniądze

 Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń:

 • rozróżnia dochody i wydatki w życiu codziennym
 • sporządza prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować
 • zna funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
 • zna rolę zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz oszczędzania
 • rozróżnia typy wydatków
 • rozumie pojęcie „funduszu bezpieczeństwa”
 • rozumie znaczenie oszczędności i korzyści, jakie płyną z systematycznego oszczędzania

Główne zagadnienia

1. Zawód bankowca

2. Co to jest pieniądz:

a) zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego

b) obrót pieniądza dzisiaj: formy płatności i ich koszt  (obrót bezgotówkowy)

3. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

a) dochody, czyli skąd mamy pieniądze

b) wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne

4. Oszczędzanie, planowanie wydatków: 

a) budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami

b) „fundusz bezpieczeństwa”

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

  

klasy: 6-8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne

temat: Od oszczędzania do inwestowania

 Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń:

 • potrafi ocenić oferty produktów bankowych i dokonać wyboru dla siebie (np. konta osobistego) 
 • bezpiecznie korzystać z konta osobistego
 • świadomie posługiwać się kartą płatniczą
 • zna pojęcia: „oszczędzanie”, „inflacja”, „inwestowanie”,
 • rozumie zależność wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji
 • wyjaśnia rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • wie, co to jest i czym różnią się lokaty i akcje na giełdzie
 • rozumie, na czym polega kapitalizacja odsetek
 • zna dywersyfikację jako podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania
 • wie, po czym poznać oferty potencjalnych oszustów finansowych

 Główne zagadnienia

1. Oszczędzanie:

a) bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja

b) osobiste konto bankowe:

c) bezpieczeństwo płatności w internecie i  płatności mobilnych

d) bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi

e) lokaty i kapitalizacja odsetek

2.Inwestowanie

a) zysk i ryzyko

b) akcje na giełdzie

c) dywersyfikacja - podstawowa zasada inwestowania

3. Oszuści i piramidy finansowe

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

 

Klasa: oddziały gimnazjalne i ewentualnie klasy VIII szkoły podstawowej

Temat: Zasady bezpiecznego pożyczania

  Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń:

 • odróżnia „dobry kredyt” od “złego kredytu” (wartościować pożyczanie pieniędzy)
 • potrafi czytać ze zrozumieniem oferty pożyczkowe/kredytowe i oceniać ich przydatność dla klienta
 • oszacować  wysokość racjonalnego zadłużenia względem celowości i możliwości spłaty
 • chronić swoje dane osobowe
 • zachować się bezpiecznie względem socjotechnik stosowanych przy wyłudzaniu pieniędzy
 • wie, skąd bierze się koszt kredytu, jakie są źródła pożyczek i warunki
 • dostrzega różnice między kredytem a pożyczką
 • wie, czym zajmują się różne instytucje rynku finansowego: bank komercyjny, firmy pożyczkowe, KNF, NBP
 • rozumie, jaką wartość mają dane osobowe i dlaczego należy je chronić
 • zna pojęcia: „zdolność kredytowa”, „spirala zadłużenia”

 Główne zagadnienia

1. Czy i kiedy pożyczać pieniądze?

a) o celowości i koszcie pożyczania kredytu

b) różnice między kredytem a pożyczką

c) jak porównywać oferty?

d) co to jest „spirala zadłużenia” i jak w nią nie wpaść

2. Gdzie pożyczać?

a) podmioty regulowane i nieregulowane

b) rola KNF

3. Jak zachowywać się bezpiecznie?

a) wyłudzenia na dokument tożsamości

b) bezpieczna tożsamość on-line

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na