LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA Z EKSPERTAMI O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> LEKCJE >> Programy lekcji BAKCYLA - SP
Programy lekcji BAKCYLA - SP

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

temat: Twoje pieniądze

 Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • docenia znaczenie systematycznego oszczędzania
 • zdaje sobie sprawę z celowośi budowania „funduszu bezpieczeństwa”
 • rozróżnia dochody i wydatki w żciu codziennym
 • sporządza prosty budżet z uwzglęnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z któych moża zrezygnować
 • określa funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
 • wyjaśnia rolę zarzązania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenie oszczęzania

Główne zagadnienia :

1. Co to jest pieniądz?

    a. Zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego.

    b. Obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

    a. dochody, czyli skąd mamy pieniądze,

    b. wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków:

    a. budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” - fundusz bezpieczeństwa.

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna

 

klasy: 6-8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne

temat: Od oszczędzania do inwestowania

 Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń będzie : 

 • wiedział czym różni się oszczędzanie od inwestowania,
 • znał zasady bezpiecznych płatnośi w internecie i płatnośi mobilnych,
 • potrafił bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej,
 • rozumiał jak działa lokata i kapitalizacja odsetek,
 • znał rolę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • potrafił okreśić zależość wysokości potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji,
 • stosował dywersyfikację jako podstawową zasadę bezpiecznego inwestowania,
 • potrafił rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych.

 Główne zagadnienia : 

1. Oszczędzanie:

    a. bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja,

    b. osobiste konto bankowe,

    c. bezpieczeństwo płatności w internecie i płatności mobilnych,

    d. bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi,

    e. lokaty i kapitalizacja odsetek.

2. Inwestowanie:

    a. zysk i ryzyko,

    b. akcje na giełdzie,

    c. dywersyfikacja - podstawowa zasada inwestowania.

3. Oszuści i piramidy finansowe.

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

 

Klasa: oddziały gimnazjalne

Temat: Zasady bezpiecznego pożyczania

  Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń będzie : 

 • wartościował pożyczanie pieniędzy,
 • znał różnicę pomięzy pożyczką i kredytem oraz pojęcia „el kredytu”, „zdolność kredytowa” i „historia kredytowa”,
 • potrafił oszacować wysokość racjonalnego zadłużenia względem celowości i możliwości spłaty,
 • wiedział na co zwrócić uwagę porównują oferty,
 • znał instytucje działające na rynku finansowym,
 • zdawał sobie sprawę z wartości danych osobowych i dlaczego należy je chronić.

 Główne zagadnienia : 

1. Czy i kiedy pożyczać pieniądze?

    a. O celowości i koszcie pożyczania pieniędzy.

    b. Różnice między kredytem a pożyczką.

    c. Jak porównywać oferty?

    d. Co to jest „spirala zadłużenia” i jak w nią nie wpaść.

2. Gdzie pożyczać?

    a. Podmioty regulowane i nieregulowane.

    b. Rola KNF.

3. Jak zachowywać się bezpiecznie?

    a. Wyłudzenia na dokument tożsamości.

    b. Bezpieczna tożsamość on-line.

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy     Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
                     

 ZBP

  

 

                  CPBI-partner Bakcyla                      

  Znajdź nas na