LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> LEKCJE >> Programy lekcji BAKCYLA - SP
Programy lekcji BAKCYLA - SP

klasy: 6-8 szkoły podstawowej

temat: Twoje pieniądze

 Cele edukacyjne lekcji, uczeń :

 • docenia znaczenie systematycznego oszczędzania
 • zdaje sobie sprawęz celowośi budowania „unduszu bezpieczeńtwa”
 • rozróżia dochody i wydatki w żciu codziennym
 • sporząza prosty budżt z uwzglęnieniem wydatkó stałch i zmiennych oraz takich, z któych moża zrezygnować
 • okreśa funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej
 • wyjaśia rolęzarzązania pienięzmi w żciu codziennym oraz znaczenie oszczęzania

Główne zagadnienia :

1. Co to jest pieniądz?

    a. Zarys historii pieniądza: od wymiany towarów do pieniądza elektronicznego.

    b. Obrót pieniądza dzisiaj (formy płatności).

2. Przychody i wydatki w codziennym życiu:

    a. dochody, czyli skąd mamy pieniądze,

    b. wydatki: stałe, zmienne i opcjonalne.

3. Oszczędzanie, planowanie wydatków:

    a. budżet – ważne narzędzie w zarządzaniu finansami.

4. Zabezpieczenie na „czarną godzinę” - fundusz bezpieczeństwa.

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna

 

klasy: 6-8 szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne

temat: Od oszczędzania do inwestowania

 Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń będzie : 

 • wiedziałczym różi sięoszczęzanie od inwestowania,
 • znałzasady bezpiecznych płtnośi w internecie i płtnośi mobilnych,
 • potrafiłbezpiecznie korzystaćz usłg bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej,
 • rozumiałjak dział lokata i kapitalizacja odsetek,
 • znałrolęBankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • potrafiłokreśićzależośćwysokośi potencjalnego zysku i ryzyka z inwestycji,
 • stosował dywersyfikację jako podstawowązasadębezpiecznego inwestowania,
 • potrafiłrozpoznaćoferty potencjalnych oszustów finansowych.

 Główne zagadnienia : 

1. Oszczędzanie:

    a. bezpieczeństwo moich oszczędności a inflacja,

    b. osobiste konto bankowe,

    c. bezpieczeństwo płatności w internecie i płatności mobilnych,

    d. bezpieczne posługiwanie się kartami płatniczymi,

    e. lokaty i kapitalizacja odsetek.

2. Inwestowanie:

    a. zysk i ryzyko,

    b. akcje na giełdzie,

    c. dywersyfikacja - podstawowa zasada inwestowania.

3. Oszuści i piramidy finansowe.

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

 

Klasa: oddziały gimnazjalne

Temat: Zasady bezpiecznego pożyczania

  Cele edukacyjne lekcji

- po przebytej lekcji uczeń będzie : 

 • wartośiowałpożczanie pienięzy,
 • znałróżicępomięzy pożczkąi kredytem oraz pojęia „el kredytu”, „dolnośćkredytowa” i „istoria kredytowa”,
 • potrafiłoszacowaćwysokośćracjonalnego zadłżnia wzglęem celowośi i możiwośi spłty,
 • wiedziałna co zwrócićuwagęporównują oferty,
 • znałinstytucje działjąe na rynku finansowym,
 • zdawałsobie sprawęz wartości danych osobowych i dlaczego należ je chronić.

 Główne zagadnienia : 

1. Czy i kiedy pożyczać pieniądze?

    a. O celowości i koszcie pożyczania pieniędzy.

    b. Różnice między kredytem a pożyczką.

    c. Jak porównywać oferty?

    d. Co to jest „spirala zadłużenia” i jak w nią nie wpaść.

2. Gdzie pożyczać?

    a. Podmioty regulowane i nieregulowane.

    b. Rola KNF.

3. Jak zachowywać się bezpiecznie?

    a. Wyłudzenia na dokument tożsamości.

    b. Bezpieczna tożsamość on-line.

czas trwania lekcji: 45 minut - 1 godzina lekcyjna.

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na