Kontakt

Dyrektor Projektów Edukacyjnych, Urszula Szulc kom. 696 410 803; e-mail: uszulc@wib.org.pl

Organizacja lekcji i spotkań w szkołach

województwo

kontakt

Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Opolskie

Magdalena Skwarska kom. 723 723 750;
e-mail: mskwarska@wib.org.pl

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie

Marta Watrakiewicz kom. 664 907 210;
e-mail: mwatrakiewicz@wib.org.pl

Mazowieckie, Łódzkie, Śląskie

Magdalena Więcek kom. 694 489 915;
e-mail: mwiecek@wib.org.pl

Kujawsko-Pomorskie

Joanna Zimoląg-Myczkowska kom. 723 723 763;

e-mail: jzimolagmyczkowska@wib.org.pl

Organizacja szkoleń przygotowujących do roli wolontariusza

Marta Watrakiewicz kom. 664 907 210; e-mail: mwatrakiewicz@wib.org.pl

Konkursy

Joanna Zimoląg-Myczkowska kom. 723 723 763; e-mail jzimolagmyczkowska@wib.org.pl