LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> KONKURSY WIEDZY >> Konkurs BAKCYL - pilotaż w Brzegu
Konkurs BAKCYL - pilotaż w Brzegu

Konkurs wiedzy finansowej BAKCYL

dla uczniów klas 1 i 2 szkół gimnazjalnych w gminie Brzeg

 

Cele Konkursu

  1. Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
  2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
  3. Upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego i jego produktów, umiejętności inwestowania oraz zarządzania finansami osobistymi.

       Uczestnicy Konkursu

W Konkursie mogą brać uczniowie klas 1 i 2 szkół gimnazjalnych w gminei Brzeg.

        Zasady organizacji Konkursu

 Konkurs składa się z trzech etapów.

I etap – szkolny, realizowany w formie testu

Uczniowie otrzymują test w formie papierowej. - 30.01.2017
Do każdego z pytań podane są trzy odpowiedzi (każdorazowo prawidłowa jest tylko jedna). Czas trwania testu no nie więcej niż 25 min. Uczestnicy, którzy odpowiedzą poprawnie na min 70% pytań, przechodzą do II etapu.
 
Wyniki I etapu
 
W I etapie Konkursu wzięło udział łącznie 495 uczniów z czterech szkół gimnazjalnych z Brzegu w województwie opolskim. Do II etapu Konkursu - gry "Pierwszy Milion", zakwalifikowało się 275 uczestników.

 

II etap – gra „Pierwszy Milion”

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu Konkursu przystępują do internetowej gry inwestycyjnej „Pierwszy Milion” Gra jest symulacją inwestowania, a uczestnictwo w niej ma charakter wyłącznie zabawy edukacyjnej. Gra trwa od 09.02.2017 do 05.03.2017.

Uczeń uczestniczący w II etapie Konkursu otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 10.000,00 zł.Wartość zgromadzonego kapitału określana jest po zakończeniu każdej tury. Po każdej turze uczeń uczestniczący w II etapie Konkursu może zapisać Grę i powrócić do niej w innym terminie (w okesie trwania II etapu Konkursu). Wyznacznikiem zgromadzonego kapitału jest suma posiadanej gotówki oraz aktualna wartość środków ulokowanych w aktywa finansowe i inwestycyjne określana jako Stan Majątku.

Z każdej szkoły do III etapu kwalifikowanych jest 3 uczestników, którzy zgromadzą co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w jak najmniejszej liczbie tur.

Aby wziąć udział w Grze, uczeń uczestniczący w II etapie Konkursu jest zobowiązany: założyć konto i ukończyć minimum jedną turę w Grze

Wyniki II etapu 

Ranking wyników

 

  nr tury  wartość majątku  imię nazwisko Szkoła
1 154 1 021 899,39 zł Michał Frankiewicz  Publiczne Gimnazjum nr 4  
2 169 1 015 114,89 zł Patryk Dziwiński  Publiczne Gimnazjum nr 3
3 116 524 925,41 zł Aleksandra Szela  Publiczne Gimnazjum nr 3
4 178 487 427,46 zł Damian Michalak  Publiczne Gimnazjum nr 3
5 118 444 683,82 zł Sebastian Nawrocki  Publiczne Gimnazjum nr 4  
6 76 281 303,33 zł Anna Twarog  Publiczne Gimnazjum nr 3
7 92 249 920,19 zł Milena Foryś  Publiczne Gimnazjum nr 4  
8 87 139 601,59 zł Mateusz Poterek  Publiczne Gimnazjum nr 3
9 57 136 423,20 zł Kasia Majiczek  Publiczne Gimnazjum nr 3
10 41 93 164,93 zł Kacper Jaworski  Publiczne Gimnazjum nr 3
  38 76 707,08 zł Kajetan Światłowicz Publiczne Gimnazjum nr 1
  59 73 373,19 zł Klaudia Drozd Publiczne Gimnazjum nr 1
  38 43 067,90 zł Damian Andruchowicz Publiczne Gimnazjum nr 1
  42 80 617,61 zł Gabriela Zachwiej Publiczne Gimnazjum nr 2
  45 71 209,33 zł oskar solecki Publiczne Gimnazjum nr 2
  28 43 604,83 zł Julia Mazurkiewicz Publiczne Gimnazjum nr 2

III Etap - FINAŁ KONKUSU

Do III Etapu zakwalifikowani są uczestnicy, którzy pomyślnie rozwiązali test w I etapie, a w II etapie, w trakcie gry symulacyjnej Pierwszy Milion, osiągnęli w swoich szkołach trzy najlepsze wyniki mierzone wartością zgromadzonego majątku. Decyzją Komisji Konkursowej do Finału zostanie też dopuszczonych czterech uczniów z Gimnazjum nr 3, którzy zgromadzili majątek niższy niż finaliści z ich Szkoły, ale zmieścili się w pierwszej dziesiątce najlepszych wyników. Łączna liczba uczniów dopuszczonych do III etapu Konkursu wynosi 16 osób.

III Etap Konkursu odbędzie się 16 marca 2017 r. w Sali Stropowej Ratusza w Brzegu, ul. Rynek 1, z udziałem zaproszonych gości.

W III Etapie Konkursu finaliści biorą udział w grze, która polega na rozwiązaniu testu wyboru o charakterze i przebiegu podobnym do gry „Milionerzy”.

  1. Rywalizacja odbywa się równocześnie dla wszystkich uczestników, którzy siedzą obok siebie z zachowaniem odpowiedniej odległości.
  2. Uczestnicy odpowiadają pisemnie na 20 pytań, których tematyka dotyczy finansów. Każdy uczestnik gromadzi punkty na swoje konto.
  3. Pytania są wyświetlane za pomocą rzutnika multimedialnego oraz odczytywane przez prowadzącego. Do każdego pytania podane są cztery możliwe odpowiedzi, oznaczone literami: A, B, C, D, z których jedna jest poprawna.
  4. Uczestnik udziela odpowiedzi na każde pytanie na oddzielnej karcie, na której ma napisać wybraną odpowiedź (A, B, C lub D). Karty odpowiedzi są każdorazowo opisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz numerem pytania, którego dotyczy odpowiedź.
  5. Zadaniem uczestnika jest zapisać odpowiedź na odpowiedniej karcie. Czas na zapisanie odpowiedzi to 15 sekund mierzone od momentu odczytania danego pytania i odpowiedzi.
  6. Na wskazanie prowadzącego wszyscy uczestnicy podnoszą do góry swoją kartę odpowiedzi. Po zebraniu kart z odpowiedziami przez Organizatora Konkursu, prowadzący podaje poprawną odpowiedź.
  7. Nad sumowaniem punktów uczestników czuwa Organizator Konkursu.
Trzy osoby, które uzyskają najlepsze wyniki zostają laureatami Konkursu Wiedzy Finansowej BAKCYL. W przypadku remisów zostaną uwzględnione wyniki II etapu Konkursu.
 
Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe w postaci tabletów. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i drobne upominki.
 
Wyniki III etapu
 
Laureatami finałowego etapu, rozstrzygającego Konkurs Wiedzy Finansowej BAKCYL 2017 są:
 
                I MIEJSCE - SEBASTIAN NAWROCKI, Publiczne Gimnajzum Nr 4 w Brzegu (ZS z Oddziałami Integracyjnymi)
 
               II MIEJSCE - MILENA FORYŚ, Publiczne Gimnajzum Nr 4 w Brzegu (Zs z Oddziałami Integracyjnymi)
 
              III MIEJSCE - KRZYSZTOF RZESZUT, Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Brzegu (ZS Nr 1 z Oddziałami Sportowymi)
 
 
 
 

 

 

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na