O BAKCYLU LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> KONKURSY WIEDZY >> Europejski Quiz Finansowy
Europejski Quiz Finansowy

                

 

EUROPEJSKI QUIZ FINANSOWY

2018

 

 CELE KONKURSU:
• Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej.
• Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce i Europie.
• Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni.
• Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.

 

REGULAMIN EQF 2018

 

Do uczestnictwa w Europejskim Quizie Finansowym zapraszamy szkoły podstawowe (klasy VII) i klasy gimnazjalne (klasy II). Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie w wieku 13-15 lat (w terminie finału Konkursu).

 

 ZGŁOŚ SZKOŁĘ 

 Termin składania zgłoszeń uczestnictwa przez szkoły upływa do 26.02.2018 r. 

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

 

1.  ETAP SZKOLNY

Celem etapu szkolnego jest wyłonienie reprezentantów Szkoły, tzw. Zespołów Finalistów, którzy będą uczestniczyć w finale krajowym. Termin zakończenia etapu szkolnego i rejestracji Zespołów Laureatów mija 28 lutego 2018 r. 

Szkoła dokonuje wybor formuły przeprowadzenia Etapu szkolnego:

 • Rekomendowane jest przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego (wskazanego przez Organizatora). Z każdej klasy, w której został przeprowadzony test kwalifikacyjny może być wyłoniony tylko jeden Zespół Finalistów.
 • Inne - Organizator dopuszcza wybór przez Szkołę Zespołu Laureatów w inny sposób niż rekomendowany test kwalifikacyjny. W takim przypadku liczba Zespołów Finalistów z calej Szkoły jest ograniczona do jednego.

Test kwalifikacyjny rekomendowany przez Organizatora:

 • Test kwalifikacyjny składa się z 15 pytań dotyczących następujących zagadnień: budżet i oszczędzanie, pożyczanie, inwestowanie, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, zadania matematyczne, polski system finansowy, struktury europejskie.
 • Test może być przeprowadzony w formie konkursowej, na platformie Kahoot (podobnie jak finał krajowy) lub tradycyjnie w formie papierowej
 • Link do testu kwalifikacyjnego na platformie Kahoot lub plik z pytaniami oraz klucz odpowiedzi przesyła Organizator do Koordynatora Projektu w Szkole.
 • Po zakończonym etapie szkolnym Szkoła rejestruje Zespoły Finalistów w formularzu zgłoszeniowem do finału krajowego. 
 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO FINAŁU KRAJOWEGO  Termin rejestracji Zespół Laureatów upływa 28.02.2018 r. 

 

 2. FINAŁ KRAJOWY

 • Finał krajowy odbywa się on-line, w każdej uczestniczącej Szkole o godzinie 11.00 w dniu 13 marca 2018 r. poprzez wskazany przez Organizatora link do kanału Youtube.
 • W każdej Szkole do finału przystępują wszystkie zgłoszone Zespoły Finalistów etapu szkolnego.
 • Aby sprawdzić przygotowanie techniczne Szkoły do uczestnictwa w finale, możliwe będzie przeprowadzenie testu finału w dniu 9 marca poprzez wskazany przez Organizatora link testowy.
 • W trakcie finału zadaniem każdego Zespołu jest odpowiedzieć na 15 pytań. Do każdego pytania są możliwe 4 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Zespół może udzielić odpowiedzi tylko raz. Zespół ma czas na wewnętrzne konsultacje przed udzieleniem odpowiedzi. O zwycięstwie decyduje poprawność odpowiedzi oraz szybkość udzielania poprawnych odpowiedzi.
 • Wyniki finału krajowego EQF będą także prezentowane w trakcie Kongresu Edukacji Finansowej 2018. Organizator rekomenduje Szkołom przygotowanie krótkich nagrań z przebiegu finału, do ew. późniejszego zaprezentowania drogi Laureatów do zwycięstwa w województwie lub w kraju, np. w trakcie Kongresu Edukacji Finansowej.
 • Nagroda główna finału krajowego - prawo uczestnictwa w finale europejskim w Brukseli. Organizator – Fundacja Warszawski Instytut Bankowości pokrywa koszty przelotu i 2 noclegów dla 2 uczniów oraz Opiekuna ze Szkoły. Zespołowi towarzyszy w finale europejskim przedstawiciel Organizatora. Uczestnicy mają zapewniony ciekawy program pobytu w Brukseli.
 • Nagrody wojewódzkie - dla uczestników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w swoich województwach (zgodnie z rankingiem wyników) są przewidziane atrakcyjne nagrody wręczane  w trakcie wydarzenia organizowanego we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. 
  • Członkowie najlepszego Zespołu Laureatów w danym województwie oraz ich Opiekun zostaną zaproszeni do udziału w  study tour w Warszawie. W programie m.in. planowana wizyta w Centrum Pieniądza, spotkania z ekspertami i inne ciekawe atrakcje. Koszty podróży i noclegu (w standardzie określonym przez Organizatora) oraz udziału w programie pokrywa Organizator.

 

3. FINAŁ EUROPEJSKI W BRUKSELI

 • Za poprowadzenie finału europejskiego odpowiada Europejska Federacja Bankowa.
 • W finale europejskim startują zwycięskie zespoły finałów krajowych organizowanych w Europie.
 • Każdy zespół-finalista będzie odpowiadał na pytania na platformie Kahoot. Zestaw składa się pytań w ojczystym języku finalisty. Do każdego pytania są możliwe 4 odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawidłowa. Zespół może udzielić odpowiedzi tylko raz. O zwycięstwie decyduje poprawność i czas udzielonej odwiedzi. W danym zespole uczniowie mogą się konsultować przy udzielaniu odpowiedzi.
 • Europejska Federacja Bankowa zapewnia nagrodę zwycięzcom europejskiego finału.

 

Do przeprowadzenia konkursu on-line na platformie Kahoot niezbędne są:

 • komputer główny (stacjonarny lub laptop) i ekran, na którym będą wyświetlane pytania konkursowe,
 • dostęp do komputerów lub możliwość korzystania ze smartfonów przez uczniów
 • połączenie internetowe do wskazanego kanału youtube
 • najlepiej korzystać z przeglądarki Chrome
 • warunki umożliwiające szybką odpowiedź i ew. konsultacje wewnątrz Zespołu Laureatów.

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PRZYKŁADOWEGO TESTU w EQF

Nauczycielu! 

 1. NA komputerze głownym kliknij w adres URL (link) https://play.kahoot.it/#/?quizId=7dd5976d-4dd2-4acb-8800-d41d7f106504.  Otworzysz Europejski Quiz Finansowy - przykładowy test.
 2. Wybierz opcję "CLASSIC" i czekaj kilka sekund na pojawienie się PINu, który umożliwi przeprowadzenie gry. 
 3. Z uruchomieniem gry poczekaj na zalogowanie się do gry przez Twoich uczniów. Grę uruchomisz przez naciśnięcie "START".  

 Uczniowie!

 1. Wpiszcie na swoich urządzeniach URL (link) Kahoot.it
 2. Wpiszcie PIN gry, który pojawił się na ekranie komputera nauczyciela. 
 3. Wybierzcie i wpiszcie swój pseudonim/NICK.  

Wasza gra polega na udzieleniu odpowiedzi na kolejne pytania na swoich urządzeniach. 

 • W tym celu uczniowie wybierają jeden z czterech kolorowych przycisków, które przypisane są odpowiedziom na ekranie nauczyciela. 
 • Nasz przykładowy test składa się z 15 pytań.
 • Na udzielenie odpowiedzi macie aż 60 sekund. Pamiętajcie, że o końcowym wyniku decyduje jednak nie tylko poprawność, ale i czas! 
 • Powodzenia!

 

HARMONOGRAM KONKURSU

 • Do 26.02.2018 - Termin składania zgłoszeń uczestnictwa przez szkoły
 • Od chwili zgłoszenia  do 28.02.2018 - Przeprowadzenie eliminacji szkolnych i rejestracja zespołów finalistów. Każdy zespół otrzymuje od Organizatora dostęp do ćwiczeniowej wersji gry.
 • 5-8.03.2018 - Organizator przekaże drogą mailową Koordynatorom loginy dostępu do platformy Kahoot dla każdego Zespołu Finalistów
 • 9.03.2018 - Test finału krajowego/instruktaż jak przystąpić do finału
 • 13.03.2018 - Finał krajowy (on-line)
 • 7-8.05.2018 - Finał i pobyt w Brukseli
 • Do 30.05 - Ogłoszenie rankingu uczestników w poszczególnych województwach
 • Pierwszy tydzień czerwca study tour w Warszawie dla najlepszych zespołów w województwach
   

ORGANIZATOR

 • Europejski Quiz Finansowy jest organizowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich i Europejską Federacją Bankową.
 • Kontakt ze szkołą i opiekunami odbywa się poprzez dedykowany mail: eqf@wib.org.pl.
 • Opiekunowie Konkursu: Joanna Zimoląg-Myczkowska, Urszula Szulc (tel. 22 826 99 24)

 

REGULAMIN EQF 2018

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na