Eliminacje szkolne

Celem eliminacji szkolnych jest wyłonienie dwuosobowych reprezentacji szkół (tzw. zespoły finalistów). Podczas etapu szkolnego uczniowie rywalizują indywidualnie. Zespoły finalistów tworzą uczniowie z najlepszymi wynikami. Liczba wyłonionych finalistów zależna od liczby uczestników eliminacji szkolnych (przy większej liczbie uczestników można zgłosić więcej finalistów). Za przebieg Konkursu na terenie placówki edukacyjnej odpowiada szkolny koordynator (osoba wskazana w zgłoszeniu).

Szczegóły już w krótce.