LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> WOLONTARIUSZE >> Wolontariusz w projekcie
Wolontariusz w projekcie


 

Kto może zostać wolontariuszem?

Pracownik Banku, Partnera Projektu BAKCYL, który odbył szkolenie przygotowujące do roli wolontariusza.

Zadania wolontariusza BAKCYLA:

Przeprowadzić w formule wolontariatu lekcje BAKCYLA (minimum 4 rocznie) w szkołach gimnazjalnych , zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w ramach szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza i z wykorzystaniem pakietu materiałów przygotowanych przez Warszawski Instytut Bankowości.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju osobistego, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.
 • Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jako organizator zapewnia:

 • Bezpłatne 1-dniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach. WAŻNE: nieobecność na szkoleniu powoduje niezakwalifikowanie kandydata do projektu;
 • Pełne scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne i pomoce uatrakcyjniające lekcje;
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji;
 • Zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz prowadzeniem lekcji (koszty biletów lub zwrot za przejechane kilometry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, o ile podróż była poza granice miasta/gminy i nie przekroczyła odległości 100 km);
 • Ubezpieczenie NNW w związku z realizacją lekcji w szkołach;
 • W większości przypadków deklarację pracodawcy o oddelegowaniu na szkolenie dla wolontariuszy i do prowadzenia lekcji w szkołach w ramach obowiązków pracowniczych (płatnego czasu pracy). 

 

Kryteria kwalifikacji kandydatów do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL

 • Doświadczenie w prezentacjach na forum większych grup i/lub krótkich szkoleniach (także wewnętrznych)
 • Preferowane wykształcenie w kierunku finansowym i minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą i działalność na rzecz społeczności lokalnych

Oczekiwania wobec kandydata na wolontariusza:

 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Wzorowa postawa etyczna
 • Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniu kwalifikującym i przygotowującym do roli wolontariusza
 • Gotowość przeprowadzenia w szkołach gimnazjalnych minimum 4 lekcji rocznie w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu w WIB
 • Motywacja do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół

 

Szkolenie wolontariuszy

 • Celem szkolenia jest przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji BAKCYLA dla uczniów w szkołach na poziomie gimnazjalnym. W szczególności, w wyniku szkolenia uczestnicy:
  • otrzymają pełną informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza i WIB
  • poznają scenariusze wszystkich lekcji, które będą omówione zarówno od strony treści merytorycznych, jak i stosowanych metod nauczania (ćwiczenia, quizy)
  • udoskonalą umiejętności trenerskie pod kątem prowadzenia zajęć w klasie, poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji, jak zachować się w różnych sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w szkole
  • przećwiczą wybrane fragmenty lekcji w bezpiecznych warunkach szkoleniowych i uzyskają informację zwrotną na temat swoich wystąpień. Poszczególne wystąpienia będą nagrywane. Nagrania zostaną udostępnione wolontariuszom do analizy własnej i samodoskonalenia warsztatu.
 • Szkolenie trwa jeden dzień, najczęściej jest to czwartek. Jest realizowane w formule samokształceniowej i warsztatowej. 

Po szkoleniu potwierdzana jest ostateczna kwalifikacja wolontariusza. Wolontariusze są proszeni o zawarcie z WIB Porozumienia o współpracy oraz podpisanie Kodeksu Wolontariusza w Projekcie BAKCYL.

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na