LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA Z EKSPERTAMI O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> WOLONTARIUSZE >> Wolontariusz w projekcie
Wolontariusz w projekcie

Kto może zostać wolontariuszem?

Pracownik Banku, Partnera Projektu BAKCYL, który odbył szkolenie przygotowujące do roli wolontariusza i podpisał porozumienie o współpracy.

Zadania wolontariusza BAKCYLA:

Przeprowadzić w formule wolontariatu lekcje BAKCYLA (minimum 4 rocznie) w szkołach, zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi w ramach szkolenia przygotowującego do roli wolontariusza i z wykorzystaniem pakietu materiałów przygotowanych przez Warszawski Instytut Bankowości.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia
 • Możliwość rozwoju osobistego, wzmocnienie różnorodnych, nowych umiejętności, np. komunikacji, prezentacji, motywacji, wpływu na innych etc.
 • Udział w społeczności wolontariuszy BAKCYLA

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jako organizator zapewnia:

 • Bezpłatne 1-dniowe szkolenie przygotowujące do prowadzenia lekcji dla uczniów w szkołach. WAŻNE: nieobecność na szkoleniu powoduje niezakwalifikowanie kandydata do projektu;
 • Pełne scenariusze lekcji oraz materiały dydaktyczne i pomoce uatrakcyjniające lekcje;
 • Wsparcie organizacyjne i logistyczne, związane z realizacją lekcji;
 • Zwrot uzgodnionych kosztów podróży związanych z prowadzeniem lekcji (koszty biletów lub zwrot za przejechane kilometry zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy, o ile podróż była poza granice miasta/gminy i nie przekroczyła odległości 100 km);
 • Ubezpieczenie NNW w związku z realizacją lekcji w szkołach;
 • W większości przypadków deklarację pracodawcy o oddelegowaniu na szkolenie dla wolontariuszy i do prowadzenia lekcji w szkołach w ramach obowiązków pracowniczych (płatnego czasu pracy). 

 Kryteria kwalifikacji kandydatów do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL

 • Doświadczenie w prezentacjach na forum większych grup i/lub krótkich szkoleniach (także wewnętrznych)
 • Preferowane wykształcenie w kierunku finansowym i minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w instytucji finansowej
 • Mile widziane doświadczenie w pracy z młodzieżą i działalność na rzecz społeczności lokalnych

Oczekiwania wobec kandydata na wolontariusza:

 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Wzorowa postawa etyczna
 • Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniu kwalifikującym i przygotowującym do roli wolontariusza
 • Gotowość przeprowadzenia w szkołach gimnazjalnych minimum 4 lekcji rocznie w terminach uzgodnionych z koordynatorem projektu w WIB
 • Motywacja do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z uczniami szkół

Proces kwalifikacji wolontariuszy

 • Kandydaci na Wolontariuszy powinni zgłosić swoją kandydaturę do koordynatora w Banku na formularzu aplikacyjnym WIB z uwzględnieniem przedstawionych kryteriów kwalifikacji i oczekiwań. Termin nadsyłania zgłoszeń ustalane sa z WIB.
 • Na podstawie analizy otrzymanych aplikacji i ew. rozmów uzupełniających, WIB wyłoni grupę osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w bezpłatnym 1-dniowym szkoleniu, którego celem jest przygotowanie do przeprowadzenia lekcji z młodzieżą.
 • Informację o zakwalifikowaniu kandydata na szkolenie, WIB przekaże bezpośrednio zainteresowanemu oraz koordynatorowi projektu w Banku.   

Udział w szkoleniu, które jest ostatnim etapem kwalifikacji wolontariusza jest obowiązkowy.

Szkolenie wolontariuszy

 • Celem szkolenia jest przygotowanie trenerskie do prowadzenia lekcji BAKCYLA dla uczniów w szkołach na poziomie gimnazjalnym. W szczególności, w wyniku szkolenia uczestnicy:
  • otrzymają pełną informację na temat projektu BAKCYL: poznają kontekst projektu, jego cele, oczekiwania wobec wolontariusza, zadania po stronie wolontariusza i WIB
  • poznają scenariusze wszystkich lekcji, które będą omówione zarówno od strony treści merytorycznych, jak i stosowanych metod nauczania (ćwiczenia, quizy)
  • udoskonalą umiejętności trenerskie pod kątem prowadzenia zajęć w klasie, poznają specyfikę pracy z uczniami na lekcji, jak zachować się w różnych sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w szkole
  • przećwiczą wybrane fragmenty lekcji w bezpiecznych warunkach szkoleniowych i uzyskają informację zwrotną na temat swoich wystąpień.
 • Szkolenie trwa jeden dzień, najczęściej jest to czwartek. Jest realizowane w formule samokształceniowej i warsztatowej. 

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy     Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
                     

 ZBP

  

 

                  CPBI-partner Bakcyla                      

  Znajdź nas na