LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA Z EKSPERTAMI O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> BANKI >> Zasady współpracy
Zasady współpracy

Bank - Partner projektu BAKCYL - uznaje jego cele za ważne i chce je realizować w partnerstwie z Warszawskim Instytutem Bankowości (WIB) i innymi bankami.

  • Projekt jest przedsięwzięciem polskiego sektora bankowego. Wszyscy Partnerzy są promowani przez organizatora we wszystkich materiałach informacyjnych na tych samych zasadach, ze szczególnym podkreśleniem sektorowego wymiaru i misji projektu. Każdy Bank, partner projektu, będzie mógł w swojej działalności  promocyjnej wykorzystywać informację o swoim udziale w programie. Projekt nie służy indywidualnej promocji Partnera i jego usług w szkołach, a wolontariusze będą zobowiązani umową i Kodeksem Wolontariusza w Projekcie BAKCYL do powstrzymywania się od takich działań w ramach realizowanych ról w projekcie.
  • Osoby zaangażowane w projekt to  społeczność BAKCYLA. Dla nich  WIB prowadzi dedykowaną internetową stronę, ułatwiającą sprawną realizację projektu, w tym wzajemną komunikację wolontariuszy.

Horyzonty Bankowości 2016 - podziękowania dla banków partnerskich

Podziękowania dla banków partnerskich BAKCYLA

Bank partnerski udziela wsparcia poprzez:

  • Przeprowadzenie wśród swoich pracowników rekrutacji osób chętnych do roli wolontariuszy BAKCYLA w skali uzgodnionej z WIB w zależności od aktualnych potrzeb projektu oraz oddelegowanie  przyjętych przez WIB osób na szkolenie przygotowujące do roli wolontariusza w projekcie BAKCYL.
  • Poinformowanie kandydatów na wolontariuszy o procesie kwalifikacji zgodnie z informacjami otrzymanymi od WIB.
  • Koordynację przez wskazaną osobę odpowiedzialną za projekt w Banku procesu wyłonienia kandydatów na wolontariuszy, a następnie wsparcie działań WIB w zakresie współpracy z zakwalifikowanymi wolontariuszami.
  • Umożliwienie zakwalifikowanym przez WIB kandydatom na wolontariuszy udziału w bezpłatnym, 1-dniowym szkoleniu, w ramach obowiązków pracowniczych (płatnego czasu pracy). Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do roli wolontariusza prowadzącego lekcje BAKCYLA w szkole. Po szkoleniu potwierdzana jest przez WIB ostateczna kwalifikacja wolontariusza.
  • Oddelegowanie wolontariusza BAKCYLA w ramach płatnego czasu pracy do przeprowadzenia lekcji w szkołach. Od wolonatriusza oczekuje sie przeprowadzenia min 4 lekcji BAKCYLA w roku. Propozycja przeprowadzenia lekcji przez wolontariusza oraz bieżące ustalenia będą prowadzone bezpośrednio z zainteresowanym.
  • Osoba odpowiedzialna za projekt w Banku będzie informowana o kalendarzu lekcji prowadzonych przez pracowników Banku - Partnera. Wolontariusz otrzyma od WIB zaświadczenie o przeprowadzeniu lekcji.
  • Popularyzację projektu BAKCYL w Banku oraz uznanie dla zaangażowania swoich pracowników w wolontariat – ich pracy własnej związanej z przygotowaniem się do prowadzonych lekcji, podejmowanej dobrowolnie i bez wynagrodzenia, w czasie prywatnym.
  • Dofinansowanie w uzgodnionej kwocie.

Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2016 - podziękowania dla partnerskich banków spółdzielczych

 Podziękowania dla banków partnerskich BAKCYLA

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy     Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
                     

 ZBP

  

 

                  CPBI-partner Bakcyla                      

  Znajdź nas na