LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA Z EKSPERTAMI O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> SZKOŁY >> Formuła współpracy
Formuła współpracy

Projekt BAKCYL, przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany od 2013 roku. Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

 Cele projektu BAKCYL:

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

• Wzbogacenie programu nauczania  o  ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

• Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.

• Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

• Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Działania edukacyjne w ramach projektu BAKCYL

W ramach projektu BAKCYL realizowane są różne formy edukacyjne w szkołach:

 • cykl lekcji o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni prowadzony przez wolontariuszy-bankowców,
 • konkursy wiedzy,
 • spotkania młodzieży z ekspertami bankowości.

LEKCJE O FINANSACH

 • Dla uczniów z każdego poziomu edukacyjnego został przygotowany cykl tematów, który stanowi kompendium wiedzy o finansach oraz bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Rekomendowana jest realizacja cyklu lekcji, ale możliwe jest też przeprowadzanie wybranych tematów, niezależnie od pozostałych.
 • Tematy lekcji BAKCYLA(każdy temat to 1 godzina lekcyjna).  Opisy lekcji są dostępne na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/lekcje-bakcyla

            o Klasy 6-8 i oddziały gimnazjalne - cykl 3 tematów:

                - Twoje pieniądze

                - Od oszczędzania do inwestowania

                - Zasady bezpiecznego pożyczania

           o Uczniowie szkół średnich - cykl 3 tematów:

                -  Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

                -  Moje finanse - myślę przedsiębiorczo

                -  Mądre inwestowanie

 • Lekcje zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową przedmiotów: „wiedza o społeczeństwie” i „podstawy przedsiębiorczości” (oddziały gimnazjalne, szkoła średnia). Wzbogacają materiał szkolny o ważne zagadnienia praktyczne.
 • Formuła lekcji to wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji Power Point,  ćwiczeń, gier dydaktycznych i filmów edukacyjnych.
 • Lekcje BAKCYLA prowadzą wolontariusze z banków i uczelni – doświadczeni praktycy, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną, a następnie odbyli szkolenie przygotowujące do roli prowadzącego lekcje BAKCYLA.
 • Łączna liczba lekcji możliwych do przeprowadzenia w danej szkole w ramach projektu BAKCYL jest ograniczona.
 • Lekcje podlegają ewaluacji - uczniowie i nauczyciel obecni na lekcjach proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej cykl lekcji.

KONKURSY WIEDZY

W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest kilkuetapowy konkurs wiedzy finansowej z wykorzystaniem gry internetowej dla klas VI-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/konkurs_wiedzy_finansowej oraz przesłane do współpracujących szkół.

 SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z EKSPERTAMI

Wyjątkową okazją do poznania zawodu bankowca i zasad działania sektora bankowego dla młodzieży są spotkania z przedstawicielami kadry kierowniczej banków w okresie European Money Week (marzec 2019 r.).

 Formuła współpracy:

 1. Szkoła nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie BAKCYL.

 2. Szkoła zgłasza się do projektu przez formularz zamieszczony na stronie: http://bakcyl.wib.org.pl/dodajszkole.php

 3. Warszawski Instytutu Bankowości zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, w  tym umówieniem, przygotowaniem i realizacją lekcji BAKCYLA w szkołach.

 O jakie informacje prosimy przed lekcją?

 W celu sprawnego zorganizowania lekcji niezbędne są następujące informacje: 

 • Propozycja terminu lekcji - data i godzina (termin będzie uzgadniany z wolontariuszem)
 • Kontakt do nauczyciela prowadzącego lekcję, w ramach której będą prowadzone zajęcia BAKCYLA.
 • Rekomendujemy, aby uczniowie, którzy będą aktywni na lekcji, mogli zostać nagrodzeni przez wolontariusza oceną lub plusem – prosimy o potwierdzenie takiej możliwości.
 • Do przeprowadzenia lekcji potrzebujemy: ekranu, rzutnika, komputera z możliwością odtworzenia prezentacji Power Point,  tablicy/flipchartu
  i ew. dostępu do internetu.
 • Wolontariusz przed lekcją będzie chciał przygotować salę lekcyjną (podłączenie laptopa, uruchomienie prezentacji) – do kogo powinien zgłosić się o pomoc, czy może przyjść wcześniej i do której sali?

 Więcej informacji:

 Alicja Zaczek-Żmijewska - Koordynator Projektu, tel. 664 907 210, 22 826 99 24 wew. 114, e-mail: azmijewska@wib.org.pl

 Magdalena Więcek - Koordynator Projektu, tel. 694 489 915, 22 826 99 24, wew. 123, e-mail: mwiecek@wib.org.pl

 Urszula Szulc – Dyrektor projektów edukacyjnych, tel. 22 826 99 24, 696 410 803, e-mail: uszulc@wib.org.pl

 www.bakcyl.wib.org.pl             www.facebook.com/projektbakcyl

                     

 Film o projekcie BAKCYL: https://youtu.be/6kXtoR7i0aE

 

 

 

 

 

 

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy     Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
                     

 ZBP

  

 

                  CPBI-partner Bakcyla                      

  Znajdź nas na