LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >> SZKOŁY >> Formuła współpracy
Formuła współpracy

Projekt BAKCYL, przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, którego celem jest edukacja finansowa dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany od 2013 roku. Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

 Cele projektu BAKCYL:

Celem projektu jest wzrost wiedzy z zakresu ekonomii i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

W ujęciu długofalowym projekt BAKCYL umożliwia osiągnięcie następujących celów edukacyjnych:

• Wzbogacenie programu nauczania  o  ciekawe i interaktywne działania edukacyjne z zakresu praktycznych zagadnień finansowych. Są one dostosowane do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, a realizowane z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.

• Rozszerzenie edukacji uczniów o wiedzę i umiejętności z finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - niezbędne do pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie, kształtujące postawę przedsiębiorczości młodzieży.

• Wprowadzenie uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.

• Wykorzystanie doświadczenia pracowników bankowych oraz potrzeby dzielenia się wiedzą dla rozwoju młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Działania edukacyjne w ramach projektu BAKCYL

W ramach projektu BAKCYL realizowane są różne formy edukacyjne w szkołach:

 • cykl lekcji o finansach i bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni prowadzony przez wolontariuszy-bankowców,
 • konkursy wiedzy,
 • spotkania młodzieży z ekspertami bankowości.

LEKCJE O FINANSACH

 • Dla uczniów z każdego poziomu edukacyjnego został przygotowany cykl tematów, który stanowi kompendium wiedzy o finansach oraz bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Rekomendowana jest realizacja cyklu lekcji, ale możliwe jest też przeprowadzanie wybranych tematów, niezależnie od pozostałych.
 • Tematy lekcji BAKCYLA(każdy temat to 1 godzina lekcyjna).  Opisy lekcji są dostępne na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/lekcje-bakcyla

            o Klasy 6-8 i oddziały gimnazjalne - cykl 3 tematów:

                - Twoje pieniądze

                - Od oszczędzania do inwestowania

                - Zasady bezpiecznego pożyczania

           o Uczniowie szkół średnich - cykl 3 tematów:

                -  Rynek finansowy - zaufanie w biznesie

                -  Moje finanse - myślę przedsiębiorczo

                -  Mądre inwestowanie

 • Lekcje zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową przedmiotów: „wiedza o społeczeństwie” i „podstawy przedsiębiorczości” (oddziały gimnazjalne, szkoła średnia). Wzbogacają materiał szkolny o ważne zagadnienia praktyczne.
 • Formuła lekcji to wykład interaktywny z wykorzystaniem prezentacji Power Point,  ćwiczeń, gier dydaktycznych i filmów edukacyjnych.
 • Lekcje BAKCYLA prowadzą wolontariusze z banków i uczelni – doświadczeni praktycy, którzy przeszli procedurę rekrutacyjną, a następnie odbyli szkolenie przygotowujące do roli prowadzącego lekcje BAKCYLA.
 • Łączna liczba lekcji możliwych do przeprowadzenia w danej szkole w ramach projektu BAKCYL jest ograniczona.
 • Lekcje podlegają ewaluacji - uczniowie i nauczyciel obecni na lekcjach proszeni są o wypełnienie anonimowej ankiety oceniającej cykl lekcji.

KONKURSY WIEDZY

W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest kilkuetapowy konkurs wiedzy finansowej z wykorzystaniem gry internetowej dla klas VI-VII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Przewidziane są atrakcyjne nagrody. Szczegóły zostaną opublikowane na stronie http://bakcyl.wib.org.pl/konkurs_wiedzy_finansowej oraz przesłane do współpracujących szkół.

 SPOTKANIA MŁODZIEŻY Z EKSPERTAMI

Wyjątkową okazją do poznania zawodu bankowca i zasad działania sektora bankowego dla młodzieży są spotkania z przedstawicielami kadry kierowniczej banków w okresie European Money Week (marzec 2019 r.).

 Formuła współpracy:

 1. Szkoła nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie BAKCYL.

 2. Szkoła zgłasza się do projektu przez formularz zamieszczony na stronie: http://bakcyl.wib.org.pl/dodajszkole.php

 3. Warszawski Instytutu Bankowości zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, w  tym umówieniem, przygotowaniem i realizacją lekcji BAKCYLA w szkołach.

 O jakie informacje prosimy przed lekcją?

 W celu sprawnego zorganizowania lekcji niezbędne są następujące informacje: 

 • Propozycja terminu lekcji - data i godzina (termin będzie uzgadniany z wolontariuszem)
 • Kontakt do nauczyciela prowadzącego lekcję, w ramach której będą prowadzone zajęcia BAKCYLA.
 • Rekomendujemy, aby uczniowie, którzy będą aktywni na lekcji, mogli zostać nagrodzeni przez wolontariusza oceną lub plusem – prosimy o potwierdzenie takiej możliwości.
 • Do przeprowadzenia lekcji potrzebujemy: ekranu, rzutnika, komputera z możliwością odtworzenia prezentacji Power Point,  tablicy/flipchartu
  i ew. dostępu do internetu.
 • Wolontariusz przed lekcją będzie chciał przygotować salę lekcyjną (podłączenie laptopa, uruchomienie prezentacji) – do kogo powinien zgłosić się o pomoc, czy może przyjść wcześniej i do której sali?

 Więcej informacji:

 Alicja Zaczek-Żmijewska - Koordynator Projektu, tel. 664 907 210, 22 826 99 24 wew. 114, e-mail: azmijewska@wib.org.pl

 Magdalena Więcek - Koordynator Projektu, tel. 694 489 915, 22 826 99 24, wew. 123, e-mail: mwiecek@wib.org.pl

 Urszula Szulc – Dyrektor projektów edukacyjnych, tel. 22 826 99 24, 696 410 803, e-mail: uszulc@wib.org.pl

 www.bakcyl.wib.org.pl             www.facebook.com/projektbakcyl

                     

 Film o projekcie BAKCYL: https://youtu.be/6kXtoR7i0aE

 

 

 

 

 

 

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na