O BAKCYLU LEKCJE BAKCYLA PARTNERZY PATRONATY CEGIEŁKI KONKURS WIEDZY FINANSOWEJ SPOTKANIA EMW

Jesteś tutaj: Strona główna >> SZKOŁY >> Formuła współpracy
Formuła współpracy

Projekt BAKCYL, przygotowywany przez Warszawski Instytut Bankowości, to przedsięwzięcie, w którym wolontariusze z banków uczą praktycznych finansów uczniów szkół gimnazjalnych. Udział szkół w projekcie jest bezpłatny.

Cele projektu BAKCYL:

Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy finansowej i umiejętności korzystania z usług finansowych wśród uczniów szkół gimnazjalnych (przede wszystkim w województwie mazowieckim), przy zaangażowaniu sektora bankowego, który potwierdza w ten sposób społeczną odpowiedzialność i troskę o edukację finansową młodego pokolenia Polaków.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą:

 • znali podstawowe zasady  prawidłowego sporządzania budżetu, w tym planowania i kontroli wydatków osobistych;
 • rozumieli znaczenie oszczędności i korzyści, które płyną z systematycznego oszczędzania oraz potrzebę tworzenia „funduszu bezpieczeństwa”, na tzw. czarną godzinę;
 • wiedzieli, jak bezpiecznie korzystać z różnych produktów kredytowych;
 • znali podstawy świadomego oszczędzania i inwestowania, opartego na zrozumieniu ryzyka, korzyści i zagrożeń płynących z różnych produktów finansowych;
 • mieli świadomość  dostępności różnych produktów finansowych, które mogą pomóc zrealizować  cele życiowe i plany na różnych etapach życia;
 • wiedzieli, dlaczego warto planować swoje finanse przez całe życie.

W ujęciu długofalowym, projekt BAKCYL:

 • Umożliwia szkołom wzbogacenie programu nauczania poprzez zestaw ciekawych, interaktywnych lekcji z zakresu praktycznej edukacji finansowej, dostosowanych do potrzeb programowych i oczekiwań uczniów, realizowanych z udziałem przygotowanych dydaktycznie bankowców/praktyków – wolontariuszy.
 • Wzbogaca praktyczną wiedzę finansową uczniów jako niezbędny element pomyślnego funkcjonowania młodych obywateli w nowoczesnym, opartym na wiedzy społeczeństwie. Kształtuje postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży.
 • Wprowadza uczniów w świat codziennych finansów, tak aby potrafili wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi finansowe na starcie w dorosłość oraz zabezpieczyć swoje potrzeby na przyszłość.
 • Wykorzystuje doświadczenie i potrzebę dzielenia się wiedzą pracowników bankowych w służbie rozwojowi młodego pokolenia oraz dobra wspólnego.

Formuła współpracy:

 • Szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z prowadzeniem lekcji BAKCYLA.
 • Warszawski Instytutu Bankowości zajmuje się stroną organizacyjną przedsięwzięcia, w  tym umówieniem, przygotowaniem i realizacją lekcji BAKCYLA w szkołach.
 • Liczba możliwych do realizacji lekcji w edycji 2015 jest ograniczona. Warszawski Instytut Bankowości oferuje przeprowadzenie pełnego cyklu czterech lekcji BAKCYLA (minimum trzech) dla wybranych dwóch klas (drugich lub trzecich) w jednym gimnazjum.
 • Lekcje BAKCYLA prowadzą wolontariusze z banków – doświadczeni praktycy, którzy odbyli specjalne szkolenie przygotowujące do roli prowadzącego lekcje BAKCYLA.
 • Na każdej lekcji wymagana jest obecność nauczyciela z danej szkoły, opiekującego się klasą.
 • Na zakończenie cyklu lekcji zostanie przeprowadzony quiz sprawdzający zdobytą przez uczniów wiedzę.
 • Lekcje będą oceniane przez uczniów, wolontariuszy oraz nauczyciela obecnego na lekcji. Na wybranych lekcjach może być także obecny przedstawiciel organizatora. Po zakończeniu lekcji BAKCYLA w danej szkole, Warszawski Instytut Bankowości przekaże dyrekcji szkoły zbiorcze podsumowanie. Ankiety są anonimowe, Warszawski Instytut Bankowości nie zbiera i nie przechowuje danych osobowych uczniów.
 • O lekcjach w danej szkole będziemy informować na stronie projektu. W trakcie lekcji  będziemy chcieli wykonać kilka fotografii, z zastrzeżeniem, że będą przedstawiały całą klasę, bez wyróżniania jakiegokolwiek ucznia. Zostaną zaprezentowane na stronie projektu.  

 

Lekcje BAKCYLA:

 • Przygotowane zgodnie z podstawą programową przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
 • Lekcje w formie wykładu interaktywnego z wykorzystaniem prezentacji Power Point, ćwiczeń i krótkich filmików edukacyjnych.
 • Oferujemy cykl 4 tematów:
  • Twoje pieniądze – 1 godzina lekcyjna
  • Pożyczaj z głową – 1 godzina lekcyjna
  • Mądre inwestowanie – 1 godzina lekcyjna
  • Finanse na całe życie – 1 godzina lekcyjna

 

 O jakie informacje prosimy przed lekcją?

W celu sprawnego zorganizowania lekcji niezbędne są następujące informacje:

 • Propozycja terminu lekcji - data i godzina (termin będzie uzgadniany z wolontariuszem).
 • Krótka charakterystyka klasy (ile osób; czy jest to spokojna klasa, czy aktywna; na co zwrócić uwagę; etc.).
 • W ramach jakiej lekcji będą prowadzone zajęcia?
 • Kontakt do nauczyciela WOS lub prowadzącego lekcję, w ramach której będą prowadzone zajęcia BAKCYLA.
 • Rekomendujemy, aby osoby, które będą aktywne na lekcji, mogły zostać nagrodzone przez wolontariusza oceną lub plusem – prosimy o potwierdzenie takiej możliwości.
 • Do przeprowadzenia lekcji potrzebujemy: ekran, rzutnik, komputer,  tablicę/flipchart i ew. dostęp do internetu. Czy sala, w której będzie prowadzona lekcja BAKCYLA jest odpowiednio wyposażona? Istnieje możliwość, że laptop i rzutnik dostarczymy na lekcję we własnym zakresie, o ile zostaniemy o tym uprzedzeni. 
 • Wolontariusz przed lekcją będzie chciał przygotować salę lekcyjną (ustawienie ławek, podłączenie laptopa, uruchomienie prezentacji) – do kogo powinien zgłosić się o pomoc, czy może przyjść wcześniej i do której sali?

 Zgłoszenie udziału szkoły w projekcie BAKCYL:

 • Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia – dostępny tutaj: >>>
 • Więcej informacji bezpośrednio u Koordynatora Projektu: Magdalena Więcek, tel. 22 826 99 24, 694 489 915, e-mail: mwiecek@wib.org.pl
    Partner              Patronat honorowy        

 

      Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner        Partner   Partner      Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner       Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner           
    ZBP                                                        CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla   BS   WBS - partner BAKCYLA                    Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla    

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie       BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

 BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                     

  Znajdź nas na