LEKCJE KONKURSY WIEDZY SPOTKANIA EMW O BAKCYLU PATRONATY PARTNERZY CEGIEŁKI MATERIAŁY

Jesteś tutaj: Strona główna >>
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Witryna https://bakcyl.wib.org.pl zawierają informacje o Warszawskim Instytucie Bankowości i jego ofercie. Dają też możliwość zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez WIB oraz przeprowadzenia szkolenia, jeśli Klient wybierze ofertę w trybie e-learningu. Użytkownik może przeglądać strony nie ujawniając kim jest. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest wymagane w przypadku:

korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu

chęci otrzymywania informacji o ofercie WIB

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy WIB.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z oferty szkoleniowej WIB.

Jeżeli będzie to niezbędne dla zrealizowania zakupionego przez Państwa szkolenia WIB może powierzyć Państwa dane osobowe partnerowi zewnętrznemu. Takimi partnerami w przypadku szkoleń tradycyjnych są trenerzy prowadzący szkolenia, a w przypadku szkoleń e-learningowych – firma administrująca platformą informatyczną przez którą szkolenie jest udostępniane. Dane Klientów są powierzane na okres niezbędny do zrealizowania umowy o szkolenie.

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) RODO , jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości z siedzibą w Warszawie ul. Wiejska 12a(00-490 Warszawa), zwana dalej WIB.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez WIB w celu wykonania umowy o szkolenie oraz
w celu archiwizacji. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, co zgodnie z artykułem 6, paragraf 1, punkt b Rozporządzenia RODO jest podstawą prawną przetwarzania. Dane Klientów będą przechowywane przez okres 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, w który zostały podane. Dane niezbędne do wydania duplikatów certyfikatów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje – przez okres 50 lat
po uzyskaniu kwalifikacji.

Jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę, WIB będzie przetwarzał Państwa dane w celach marketingowych. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania będzie udzielona zgoda.
W tym przypadku dane osobowe będą przetwarzane do odwołania przez Państwa udzielonej zgody.

Administrator może udostępnić dane właściwym organom władzy publicznej w przypadku jeśli wymaga tego prawo. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości szanuje prywatność swoich klientów i postępuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Witryna https://bakcyl.wib.org.pl wykorzystują pliki cookies. Zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zbierane dane mogące wpłynąć na identyfikację użytkownika, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Zbierane są przez nas dane o:

- Publicznym adresie IP użytkownika

- Czasie wysłania odpowiedzi

- Hoście użytkownika

- Danych stron referencyjnych

- Informacjach o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika

Powyższe dane nie służą do identyfikacji konkretnych przeglądających, a jedynie jako dane statystyczne. Dane statystyczne nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie serwisem.

Mechanizm cookies: Pliki cookies są to małe pliki tekstowe, które serwis przesyła na dysk twardy Państwa komputera poprzez przeglądarkę, z której korzystacie. Serwis wykorzystuje pliki cookies do zbierania danych statystycznych. Serwis może wykorzystywać pliki cookies również do zapamiętania preferencji użytkownika, logowania, zapamiętanie danych użytkownika. Serwis może wykorzystywać również cookies z narzędzia Google Analytics, są to pliki cookies do wyświetlania odpowiednich reklam i linków oraz zbierania informacji o użytkowniku, firma Google może gromadzić takie informacje również o innych stronach wykorzystujących tą samą technologię. Więcej o polityce prywatności Google Analytics: http://www.google.com/privacy/ W przeglądarce internetowej możesz zablokować pliki cookies z tej lub wszystkich stron, zwykle dokonuje się tego w ustawieniach prywatności. Uniemożliwi to instalację tych plików na Twoim komputerze, oraz może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie z naszego serwisu. Więcej o plikach cookies znajdziesz pod adresem: http://www.aboutcookies.org/

Jak zablokować pliki cookies w przeglądarkach:

W przeglądarce Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

W przeglądarce Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

W przeglądarce Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies

W przeglądarce Opera

http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

W przeglądarce Safari

http://support.apple.com/kb/PH5042

 

Aby zablokować wysyłanie informacji do Google Analytics można skorzystać z dodatku do przeglądarki, który blokuje system Google Analytics, jak to zrobić opisuje poniższa strona:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych zbieranych poprzez stronę internetową, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości przyjęła następujące zabezpieczenia:

Dane osobowe przesyłane poprzez stronę internetową www.wib.org.pl są chronione za pomocą szyfrowanego połączenia, przy użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).

Polityka Prywatności WIB nie dotyczy stron partnerów Warszawskiego Instytutu Bankowości, do których linki znajdują się na stronie internetowej www.wib.org.pl . Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności WIB. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres: sekretariat@wib.org.pl.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez WIB, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Warszawa, 25 maja 2018

 

Partner  Patronat honorowy  Patronat honorowy         Mecenas
Edukacji Finansowej BAKCYL
  Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL

Mecenas
Edukacji Finansowej
BAKCYL
  Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner   Partner  Partner   Partner    Partner  Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner   Partner    Partner   Partner   Partner   Partner     Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner     Partner   Partner    Partner     Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner   Partner   Partner   Partner   Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner      Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner    Partner  Partner  Partner    Partner  Partner  Partner                        

 ZBP

  

 

                      CPBI-partner Bakcyla    

        Bank Handlowy - partner BAKCYLA  

 

  Fundacja_Banku_Millennium-partner Bakcyla   Raiffeisen - logo - partner   BZ WBK 0 partner Bakcyla       Nest Bank - partner Bakcyla   Bank Pocztowy - partner Bakcyla         BS   WBS - partner BAKCYLA              Bank Spółdzielczy w Koronowie - partner Bakcyla  

KDBS - partner Bakcyla

 Bank Spółdzielczy w Lututowie - partner Bakcyla    Bank Spółdzielczy w Wołczynie - partner Bakcyla

 

 Bank Spółdzielczy Ostrów Mazowiecka - partner Bakcyla   Silesia Bank - partner Bakcyla   BS Lubawa - partner Bakcyla   BS Chorzele - partner Bakcyla   BS Milicz - partner Bakcyla   BS w Lipnie   BSR Kraków - partner Bakcyla   BS w Zatorze - partner Bakcyla  

BS w Józefowie nad Wisłą - partner Bakcyla

                         

                                                                                                                                                                                               

  Znajdź nas na